รู้จักหนังตะลุง ศิลปะชื่อดังแห่งภาคใต้

แน่นอนว่า หนังตะลุง เป็นหนึ่งในศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของภาคใต้ โดย หนังตะลุง มีลักษณะการเล่าที่น่าสนใจ...