เที่ยวเมืองรอง สบายใจ ได้ลดหย่อน (ตอนที่ 2)

ต่อจากตอนที่แล้วเราได้แนะนำเมืองรองไปเพียง 2 จังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครนายก ซึ่งในตอนนี้เราขอเสนอทริปสั้นๆ...