ลุยฝนไปชาร์จแบตที่สะจุก-สะเกี้ยง

หน้าฝนของใครหลายคนคือการหมกตัวอยู่กับบ้านหรือที่ทำงาน เพราะไม่ค่อยใคร่จะเดินทางออกไปไหนมาไหนมากนัก...