ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวไทย 50 สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮอต(5)

41. น้ำตกทีลอซู สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตาก ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นน้ำตกเขาหินปูนขนาดใหญ่...