ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวไทย 50 สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮอต(5)

Rate this post

41. น้ำตกทีลอซู
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตาก ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เป็นน้ำตกเขาหินปูนขนาดใหญ่
เกิดจากลำน้ำห้วยกล้อท้อทั้งสายที่ไหลแผ่ปกคลุมพื้นที่หน้าผากว้าง
ก่อนที่จะทะยานลงสู่หน้าผาสูงชันลดหลั่นเป็นชั้น ๆ สูงกว่า 300 เมตร
ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกสวยที่สุด
หากแต่นักท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องระมัดระวังในการเดินทางด้วยเช่นกัน
โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนทุกครั้ง

42. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้ว
ตั้งอยู่มุมพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออก
ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวัง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากร
ถนนหน้าพระลาน ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของประเทศไทย
อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน "พระมหามณีรัตนปฏิมากร" หรือ "พระแก้วมรกต"
รวมถึงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ

43. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
วัดที่เก่าแก่ที่สุดอีกวัดหนึ่งในประเทศไทย ก่อตั้งมาประมาณ 200
ปีก่อนจะมีประเทศไทยซะอีก ที่สำคัญวัดโพธิ์ยังมีพระพุทธไสยาสน์
หรือพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม
สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกด้วย อีกทั้งทิวทัศน์และวิถีชาวบ้านละแวกนั้น
ยังเป็นธรรมชาติที่น่าประทับใจมาก ๆ ในสายตานักท่องเที่ยวอีกด้วย

44. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)
อีกหนึ่งวัดวาอารามที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักอย่างดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ด้วยรูปแบบวิหารที่คล้ายเขาพระสุเมรุ
อีกทั้งวิวทิวทัศน์ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เดินทางมาได้ทั้งทางบกและทางเรือ
สัมผัสวิถีชีวิตแบบไทยได้อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้เวลาตกเย็นภาพพระอาทิตย์ตกตรงเส้นขอบฟ้าบริเวณวัดอรุณฯ
ก็กลายเป็นภาพความงดงามที่แสนประทับใจจนไม่รู้ลืมเลยทีเดียว

45. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และภูเขาทอง
นักท่องเที่ยวอาจจะไม่คุ้นชื่อของวัดสระเกศฯ มากนัก
เพราะคนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าวัดภูเขาทอง
ด้วยมีเจดีย์สีทองตั้งตระหง่านอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
สำหรับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร
ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค และคลองรอบกรุง
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมาทำบุญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
ซึ่งบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์สีทอง ที่ตั้งอยู่ด้านบนยอดของสุวรรณบรรพต
มีความสูงมากถึง 77 เมตร จึงสามารถมองเห็นวิวรอบ ๆ ของกรุงเทพฯ
ได้แบบไกลสุดลูกหูลูกตา นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา
08.30-17.00 น.

46. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไทย
ซึ่งมีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงจังหวัดเชียงใหม่
ภายในเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ทรงมอญ
ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญคู่เมืองเชียงใ

หม่มาช้านาน
นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาชมความงดงามขององค์เจดีย์พร้อมกับชมทิวทัศน์โดยรอบ
ของตัวเมืองเชียงใหม่ได้

47. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา เขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา
เป็นราชธานีเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ที่สืบเนื่องยาวนาน โดยมีศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่
งดงาม และทรงคุณค่า
จนได้รับการเชิดชูคุณค่าไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี
พ.ศ. 2534 ซึ่งจุดท่องเที่ยวหลัก ๆ เช่น พระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวง
ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา, วัดพระศรีสรรเพชญ์
พระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) วัดราชบูรณะ
รวมไปถึงวิหารพระมงคลบพิตร
ซึ่งมีพระมงคลบพิตรที่เป็นพระพุทธรูปบุทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศ
ไทย
นอกจากนี้ภายในเขตอุทยานยังคงมีโบราณสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งให้ได้ขับรถเที่
ยวชม

48. วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย
เป็นผลงานการออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554
มีผลงานจิตรกรรมไทยหลากหลาย
ผู้ซึ่งอุทิศตนสร้างวัดร่องขุ่นอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ให้วัดแห่งนี้งดงามดังสวรรค์ที่มีอยู่จริง

อีกทั้งมนุษย์สามารถสัมผัสได้บนพื้นพิภพ
คล้ายเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้คนเราใฝ่ปฏิบัติธรรม
และประกอบแต่กรรมดีในการดำเนินชีวิต

49. สามพันโบก
สามพันโบก ตั้งอยู่กลางลำน้ำโขงในเขตพื้นที่บ้านโป่งเป้า บ้านสองคอน
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ถือเป็นที่เที่ยวสุดอัศจรรย์และน่าไปเยือนเมื่อไปเที่ยวอุบลราชธานี
มีลักษณะเป็นแก่งหินที่โผล่ขึ้นมากลางลำน้ำโขงในช่วงที่น้ำลด
โดยที่แก่งหินเหล่านี้ก็จะมีแอ่งน้อยใหญ่ ทำให้หลายคนขนานนามให้ที่นี่เป็น
"แกรนด์แคนยอนเมืองไทย" เลยทีเดียว

50. ทะเลบัวแดง หนองหาน
ดอกบัวนับล้านดอกชูช่อส่งสีชมพูหวานเต็มบึงหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 22,500 ไร่ จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นทะเลบัวแดง
ที่สามารถมองเห็นได้ไกลสุดลูกหูลูกตา
ซึ่งดอกบัวมักจะเริ่มบานในช่วงกลางเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *